חזרה>

בן יאיר עוקב BEN YAIR OKEV

בן יאיר עוקב BEN YAIR OKEV

בן יאיר עוקב BEN YAIR OKEV

תחום: חברה יזמית לפרויקטי מחיר למשתכן

 

בניית אתר ייעודי עבור פרויקט כרמי גת – מחיר למשתכן. האתר מציג הדמיות, תכניות ואת מחירון הפרויקט

 

www.karmei-amir.com

 

 

בן יאיר עוקב BEN YAIR OKEV - 1

בן יאיר עוקב BEN YAIR OKEV - 2